SRI LANKA-HULP   
                                                                                                          HULP VOOR DE ALLERARMSTEN!                           
                                   bankrek.nr.: NL95 RABO 0399 0025 10
- Wilt u ons mailen? Klik dan HIER 
                                   
      
                          Stand actie 2023 (per 21 maart 2023):   € 29.215,97  
                                            OVERZICHT VAN GIFTEN EN BESTEDINGEN
                                    KLIK HIER VOOR HET ACTUELE REISVERSLAG 2022
                          
                                                                                                              
 
 

                                  
           
             
   
                                                               

Welkom! Mogen we ons even voorstellen? Wij zijn Wim en Diny Kramer uit Hoogeveen.
Graag willen we u informeren over onze acties voor hulpbehoevende, kansarme mensen in Sri Lanka.

Wij komen al meer dan twintig jaar in Sri Lanka. We kennen het land en de bevolking zo langzamerhand door en door.
Voor ons is het dan ook een tweede vaderland geworden.

De Tsunami van 2004,  al weer meer dan 15 jaar geleden, maar nog in ieders geheugen gegrift, was voor ons aanleiding om een hulpactie te starten.
Want het geld van de grote landelijke acties is veelal gebruikt voor wederopbouw van de infrastructuur, maar kwam niet bij de arme bevolking terecht.  Enkele direct getroffenen konden we helpen, maar nog steeds leven miljoenen mensen in Sri Lanka in bittere armoede.

Er is veel werkloosheid. Vaak is er maar één maaltijd per dag of moet men bedelen om nog wat te eten te krijgen.
Het drinkwater is verontreinigd en de hutjes zijn vaak gebouwd van reclameborden, palmbladeren en plastic zakken. Interieur is er niet. Sanitaire voorzieningen zijn er niet. Voor ons nauwelijks te bevatten, met al onze welvaart en voorzieningen.

Van de overheid hebben deze mensen helaas niets te verwachten, zo heeft de geschiedenis ons geleerd.

In de loop der jaren hebben we, dankzij uw bijdragen, al veel arme mensen kunnen helpen, soms aan een stenen huis, soms aan een boot om mee te kunnen vissen en zo het levensonderhoud voor het gezin te kunnen verdienen, soms ook voor een tuk-tuk (die dan wordt gebruikt als taxi), voor voedselpakketten, medicijnen, enzovoort. Kijk onder "verantwoording" waar we uw giften aan hebben besteed!

Maar er is nog steeds veel geld nodig. Niet alleen voor de naweeën van de Tsunami, maar ook omdat er in Sri Lanka nog altijd erg veel kansarme mensen zijn die geen toekomst meer zien en vaak ten einde raad zijn. Het aantal zelfdodingen is dan ook erg hoog.

                           Wij willen helpen!!!  Helpt u mee???

Maak uw gift over op banknummer NL95 RABO 0399 0025 10 t.n.v. Wim en Diny Kramer, met vermelding van: "Hulp Sri Lanka".  Wij zorgen er voor dat uw bijdrage op de juiste plaats terecht komt!

Lees ook eens de verslagen van voorgaande actiejaren (zie linkerkolom). Dan krijgt u een beeld van hoe wij werken. Wij komen graag voor uw school, kerk of vereniging over ons werk vertellen. Stuur ons een mail!

Ook kunt u natuurlijk donateur worden door een maandelijks bedrag over te maken. Het zou ons enorm helpen om de straatarme mensen in Sri Lanka weer een toekomst te geven.

En, wellicht ten overvloede: alle privé-uitgaven, zoals reis- en verblijfskosten zijn voor onze eigen rekening. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen!

                                                                                           Alle gevers heel hartelijk bedankt!!
 

              
 Het is onvoorstelbaar, maar... 
 in dit soort hutjes leven anno 2022 gezinnen met kinderen!
 Om deze allerarmsten een menswaardiger bestaan te bieden,
 vragen wij u om te blijven bijdragen.

 HELP ONS HELPEN!

  Verantwoording

  Geschiedenis

  Media
 
  Reisverslag 2022

  Reisverslag 2020

  Reisverslag 2019

  Reisverslag 2018
 
  Reisverslag 2017
 
  Reisverslag 2016

  Reisverslag 2015

  Reisverslag 2014

  Reisverslag 2013

  Reisverslag 2012

  Reisverslag 2011

  Reisverslag 2010

   Reisverslag 2009

   Reisverslag 2008