BINGO !                                                 

Bingo avond op de camping t.b.v. Sri Lanka

Vrijdag  17 augustus j.l. werd er een bingo-avond georganiseerd  op camping Hazevreugd, waar ook wij onze tenten (in casu: caravan) al een paar jaar hebben opgeslagen. De recreatiezaal van de camping, gratis ter beschikking gesteld door beheerder Jacob Bode, zat tjokvol.
’s Middags zeiden Diny en ik nog tegen elkaar: “Zou er wel iemand komen?”.  Want de camping was leeggelopen door het slechte weer van de laatste dagen en dus was ook de vaste "bingoclan" vertrokken.
Maar om 19.30 stonden er al mensen buiten de deur te wachten tot ze er in konden. En dat gaf de burger weer moed. Om 20.15 liep het opeens vol en begonnen we ons vervolgens  zorgen te maken of iedereen er wel in kon en of er bingoboekjes genoeg gemaakt waren.
De cassieres, dames van het forum van OpUrk.nl, konden gelukkig toch nog iedereen van kaarten voorzien.
Door een van de forumleden werd aan het begin van de avond nog even het doel van de avond uitgelegd, waarna Jacob Bode het heft in handen  nam om vervolgens in twee talen (!) de bingonummers te noemen.  Vermakelijk waren de reacties wanneer er "Bingo!" werd geroepen. Dat ging in de trant van: “Nou die prijs had ik toch al!” - of: “Die kan weer naar de bazaar van de kerk!". Ook was er iemand  die zijn bril had vergeten en de nummers niet goed kon zien. En die zat maar steeds te mopperen: "Ik heb een paar nummers gemist…..".  Maar de echte bingo”verslaafden”hadden nergens moeite mee en kruisten in rap tempo de nummers aan.
Er bleken zoveel prijzen te zijn dat het mogelijk was om er nog een verloting aan vast te koppelen, zodat toch nog heel veel mensen met een prijs(je) naar huis konden gaan.
Al voor dat het afgelopen was kon de opbrengst bekend gemaakt worden.
Het prachtige bedrag van 1.050,-- was een resultaat waar we nooit van hadden durven dromen!
Na afloop bleven alle forumleden van OpUrk.nl nog  even gezellig nazitten om de bingo-avond nog even door te spreken. Iemand had een aansteker gewonnen en wilde die per opbod verkopen en ook dat leverde weer een bedrag op van 30,50.
Dus totaal 1.080, 50!!!
Dit bedrag kwam ook nog eens netto ter beschikking van onze actie, want de sponsoren  hadden stuk voor stuk de prijzen gratis ter beschikking gesteld.  Een prachtig resultaat!!
Een dankwoord aan de mensen van OpUrk.nl, beheerder Bode van de camping, de bingo-deelnemers en niet te vergeten alle sponsoren is zeker op zijn plaats.
Wim en Diny Kramer.