Home
  VERA
NTWOORDING VAN GIFTEN EN DE BESTEDING

  Financieel overzicht actie 2021 (ontvangen t/m 22 oktober 2021)
 OPBRENGST: € 20.683,08

  Ontvangsten: Uitgaven:
  Saldo begin actiejaar: 0,00  Kosten bank 109,05
  Particulieren 5.710,50  Verzendkosten 2e hands-mobiel visserman 31,80
  Particulieren via Oosterkerk Hoogeveen 830,00  Kosten websitehosting 68,49
  Geref. Kerk Hollandscheveld-Geesbrug-Nieuwlande 1.900,00  Voedselhulp 789,30
  Geref. Kerk Hollandscheveld Geesbrug-Nieuwlande 2.000,00  Hulp aan een corona-patiënt 119,00
  Prot. Gemeente Klazienaveen/Nieuw Dordrecht 2.500,00
  Prot. Gemeente Gramsbergen 1.000,00
  Prot. Gemeente Hoogeveen 500,00
  Prot. Gemeente Hoogeveen (Goede Herderkerk) 480,00
  Prot. Gemeente Den Helder 500,00
  Herv. Gemeente Hollandscheveld 353,25
  Geref. Kerk (vrijg.) Hardenberg-C (Petrakerk) 250,00
  Geref. Kerk (vrijg.) Bergentheim 200,00
  Gereformeerde Kerk Urk 500,00
  Hervormde Gemeente Urk 675,00
  Alpha Cursus Chr. Geref. Kerk Hoogeveen 50,00
  "Regenboogschool", Urk 246,50
  "Regenboogschool", Urk (deelgeld) 1.058,73
  Ver. Prim. Chr. Onderwijs Hoogeveen (gift ipv collecte) 100,00
  "Opa" - Oud Papier Actie "De Weide", Hoogeveen 500,00
  "Het Haakwonder", Urk 557,50
  Flessengeld Albert Heijn en Boni 809,90
   
   
   
   
   
 Saldo 19.565,44
 Totaal: 20.683,08  Totaal: 20.683,08
       
 TOELICHTING ACTIE 2021:
 -- Een fantastische kerstgift van een (ons) onbekende gever: iemand maakte  500,-- over! 
 (verantwoord onder: "particulieren"). Geweldig! Onze dank is groot!
 -- Prachtige giften van kerken te Hollandscheveld e.o. (meerdere grote bedragen!), Hoogeveen,
 Gramsbergen, Den Helder, Hardenberg, Bergentheim en Urk! Heel hartelijk dank!!
 -- De Prot. Gemeente Klazienaveen/Nieuw Dordrecht verblijdde ons door "Sri Lanka-hulp" aan
 te wijzen als één van de doelen van een legaat van een overleden gemeentelid. We zijn diep
 ontroerd!
 -- Maar ook de gift van de Alpha Cursus Hoogeveen en de inspanningen van "Het Haakwonder"
 uit Urk worden enorm gewaardeerd! Ook jullie bedankt!
 -- Als gevolg van de corona-maatregelen konden we in 2020 en tot nu toe geen acties organiseren
 in kerken, scholen en bij verenigingen. Toch druppelen de giften nog binnen, waarvoor we
 natuurlijk erg dankbaar zijn. En de kinderen van de "Regenboogschool" te Urk wisten maar liefst

 € 1.058,73 bij elkaar te sparen! Fantastisch!!
 -- Een artikel in de Hoogeveensche Courant leverde zomaar 722,50 aan extra giften op!
 Dank u wel, lieve mensen!!
 -- Sommige particulieren maken hun gift over via de bankrekening van de Oosterkerk te
 Hoogeveen; deze giften staan nu apart verantwoord: 
830,-- ! Dat stemt tot dankbaarheid!
 -- Door de Corona-maatregelen is het voor ons helaas niet mogelijk in 2021 nog naar Sri Lanka te
 gaan. We hopen nu begin 2022 de reis alsnog te kunnen maken. Dat is jammer, maar aan de
 andere kant geeft het ook gelegenheid om nog even flink door te sparen! 
 Blijft u ons asjeblieft steunen! Het is zo nodig......!!

  Financieel overzicht actie 2020 (ontvangen t/m 25 februari 2020)
  OPBRENGST: € 17.447,66.

 Ontvangsten: Uitgaven:
  Saldo begin actiejaar: 0,00  Zie reisverslag 2020!
  Particulieren 8.467,10  Bankkosten 38,00
  St. "Vissers voor Vissers", Urk 1.000,00  Noodhulp slachtoffers bomaanslagen 550,00
  Chr. Vrouwenbeweging "Passage" Gramsbergen 188,80  Herbouw woning 6.950,00
  Chr. Vrouwenbeweging "Passage" Hoogeveen (De Weide) 272,86  Stoelen en tafel e.d. 90,26
  Het "Haakwonder", Urk 455,00  Kleding en voedsel 6 gezinnen 650,00
  Vrouwengroep Zuid Goede Herderkerk (PKN) Hoogeveen 175,00  Kruk voor invalide 70,00
  Vrouwenbond "Passage Oost", Hoogeveen 220,00  Vissersboot (incl. vervoerskosten) 1.257,00
  "Zan Nikola" (onbekende gever) 500,00  2 Bootmotoren + garagekosten 4.263,00
  PKN Dalen (Dorpskerk) 1.050,00  Engelse les en schoolkosten 626,00
  PKN 't Harde 500,00  Watertank voor een school 125,00
  Geref. Kerk Urk (Diaconie) 200,00  Licentie strandverkoper 23,00
  PKN Den Helder (Diaconie) 357,50  Licentie toek toek 60,00
  PKN "Goede Herderkerk" Hoogeveen 498,41  Reparatie toek toek 410,00
  PKN Hollandscheveld (Geref.) 605,00  Naaimachine + toebehoren 360,00
  PKN "Oosterkerk" Hoogeveen 328,70  Voedselpakketten steenfabriek 390,00
  Idem, Diaconie 17,89  Huur woning 500,00
  PKN "Hoofdstraatkerk" Hoogeveen (Open Dagen) 208,66  Medicijnen jongen in ziekenhuis 150,00
  GKv "Noorderkerk" Spakenburg 100,00  Medicijnen vrouw 200,00
  GKv "De Hoeksteen" Bergentheim 150,00  Rijbewijs voor chauffeur 100,00
  Chr. Geref. Kerk "Ichtus", Urk 100,00  Bijdrage kerkfestival 200,00
  GBS "Albertus Rissaeus", Hardenberg (collectemunten) 56,70  Stoelen zondagschool 400,00
  GBS "De Morgenster", Hardenberg (doelengeld) 85,55  Kosten webhosting 35,40
  CBS "De Regenboog", Urk 604,00
  CBS "De Regenboog", Urk (kerstcollecte) 550,39
  Statiegeldactie Albert Heijn en Boni te Urk 756,10
   
   
   Saldo 0,00
  Totaal: 17.447,66  Totaal: 17.447,66
       
 

TOELICHTING ACTIE 2020:
 -- De vreselijke bomaanslagen van de vroege Paasmorgen 2019 bracht een ons onbekende gever er toe om 
  € 500,-- te schenken. We hebben dit geld direct overgemaakt naar onze vertegenwoordiger ter plaatse, die zal
  zorgen dat het bij de slachtoffers terecht komt.
 -- Het "Haakwonder" uit Urk heeft al totaal voor
455,-- aan haakwerkjes verkocht voor het goede doel!
 We hopen dat ze niet afhaakt!
 -- Stichting "Vissers voor Vissers" te Urk verblijdde ons met een royale gift van maar liefst
1.000,--!
 We werden er stil van. Zij weten als geen ander hoe groot de nood en armoede is onder de vissers in
 Sri Lanka! Hartelijk dank, mannen!
 -- Vorstelijke giften werden ontvangen van de Dorpskerk te Dalen en diverse andere kerken. En we werden
 ontroerd door van het resultaat van de actie van "De Regenboog-school" te Urk! Heel, heel hartelijk dank!
 -- Veel particuliere gevers doneerden diverse giften. Grote en kleine bedragen: alle beetjes helpen!
 -- Diny en Wim zijn op 5 maart 2020 weer veilig geland op Nederlandse bodem. Hiernaast ziet u de
 verantwoording van wat zij met uw giften hebben kunnen doen.
 -- Allemaal reuze bedankt voor uw gulle bijdragen!
 

   Financieel overzicht actie 2019 (ontvangen t/m 12 maart 2019)
  OPBRENGST: € 26.446,50.

 
TOELICHTING ACTIE 2019:
-- Tal van particulieren droegen en dragen regelmatig bij en zorgden zo voor een opbrengst van
bijna
6.400,--! Lieve mensen, we zijn jullie heel erg dankbaar!!
-- De actie voor de boot (van de oud-collega's van Diny uit de tijd dat ze bij "Handje Kontantje" werkte) loopt gestaag door. Fijn dat deze mensen zich zo inzetten.
--
De Urkers spaarden hun flessengeldbonnetjes weer trouw bij de Boni en bij Albert Heijn! Opbrengst bijna 700,--!
-- En ook het "Haakwonder" uit Urk haakte niet af: onlangs maakte ze weer
100,-- over, waarmee haar bijdrage als op 450,-- komt!
-- Wat een prachtige gift van de PKN Delden! Hartelijk dank!
-- De schoolkinderen van "De Regenboog" (Urk), "De Palm" (Elim), "De Akker" (Pesse) en "De Weidebloem" (Hoogeveen) deden goed hun best en spaarden samen ruim 2.3800,--! Fantastisch!!
-- De familie Ten Napel uit Urk (van "De Albino") voerde actie voor Sri Lanka tijdens "Urk in Wintersferen". Ze brachten
€ 1.100,-- bijeen. Ze spaarden zelf ook nog € 300,--  voor een naaimachine t.b.v. iemand die daarmee in het levensonderhoud kan voorzien, plus nog eens extra 150,--. Geweldig!
-- Vorig jaar waren Wim en Diny bij de Groen van Prinstererschool in Nieuwe Pekela. Hieruit vloeiden weer contacten voort met de Geref. Kerk aldaar. Niet eens zo'n grote gemeente, maar geweldig actief! Met allerlei acties brachten zij het mooie bedrag op van 7.565,71 !! We zijn sprakeloos!!! Bedankt lieve mensen uit
"Nij Pekel"!!
-- Wim en Diny zijn terug uit SriLanka! Het reisverslag vindt u op deze website.
Volgend jaar hopen ze weer te gaan, Deo Volente. Ze hebben al weer heel wat goede doelen voor ogen.
Blijf ze dus steunen!!!
 Ontvangsten: Uitgaven:
 Saldo begin actiejaar:      0,00   Zie reisverslag 2019!
 Giften particulieren 6.623,88  Bankkosten 39,10
 Fam. Ten Napel-Kramer ("Urk in Wintersferen" + naaimachine) 1.550,00  Herbouw huis in de bergen 11.668,00
 "Haakwonder Urk" 450,00  3 Vissersboten (incl. registratie en vervoer) 4.584,60
 Oud-collega's "Handje Kontantje" (voor de boot) 540,00  Verbouw huis / bouw twee toiletten 1.907,00
 Regionaal Vrijetijds Orkest 125,00  Toek-toek + verzekering (incl. inruil) 3.242,00
 Stichting Rommelmarkt Haren (Gr) 500,00  Kunstbeen (lichtgewicht) 1.335,00
 Gereformeerde Kerk Zwartsluis 200,00  Voedseluitdeling 783,00
 Gereformeerde Kerk Urk 200,00  Engelse les + schoolgeld 577,00
 Geref. Kerk Hollandscheveld (afscheid Ds. Lub Kramer) 482,15  Aanvulling kosten twee begrafenissen 255,00
 Geref. Kerk Nieuwe Pekela (Werkgroep Ontwikkelingshulp) 7.565,71  Kinderkleding 60,00
 Herv. Kerk Hollandscheveld 541,90  Telefoonreparaties 88,00
 Chr. Geref. Kerk "Ichtus", Urk 100,00  Aanschaf fiets 129,00
 Gereformeerde Kerk (vrijg.) Ommen-West 100,00  Licensie Strandverkoper 23,00
 Gereformeerde Kerk (vrijg.) Mariënberg 100,00  2 Naaimachines plus toebehoren 714,00
 Gereformeerde Kerk (vrijg.) Hardenberg ("Petrakerk") 250,00  Bijdrage aan Kerkfestival 210,00
 PKN Den Helder ("Bethel") 284,50  Koelkast 360,00
 PKN Gramsbergen (collecten "Welgelegen") 344,76  Schoenen, groot en klein 198,00
 PKN Gramsbergen (gift Diaconie) 250,00  Aanschaf GPS voor vissersboot 205,00
 PKN "Goede Herderkerk", Hoogeveen (doelcollecte) 411,66  Medicijnen 25,00
 Prot. Vrouwengroep "Goede Herderkerk", Hoogeveen 50,00  Kosten webhosting 43,80
 PKN "Oosterkerk", Hoogveen (ontmoetingsdag) 112,82
 PKN "Hoofdstraatkerk", Hoogeveen (Open Dag) 99,00
 PKN "Oosterkerk", Hoogeveen (collecte) 382,23
 PKN De Krim 100,00
 PKN Delden (oud papier-actie) 1.000,00
 PKN Rolde, Diaconie "Jacobuskerk" 250,00
 Diaconie Prot. Evangelisatie Nieuwlande 75,65
 Chr. Basisschool "De Regenboog", Urk 1.164,68
 Chr. Basisschool "De Akker", Pesse 400,00
 Chr. Basisschool "De Palm", Elim 485,09
 Chr. Basisschool "De Weidebloem", Hoogeveen 712,02
 Flessenactie Boni en Albert Heijn Urk 685,45
 "Passage Oost", Hoogeveen 310,00
 Saldo 0,00
 Totaal: 26.446,50  Totaal: 26.446,50
       
 
 Financieel overzicht actie 2018 (ontvangen t/m 3 maart 2018)
 
OPBRENGST: € 17.275,69
 
 Ontvangsten:    Uitgaven:  
 Saldo begin actiejaar: 0,00  Zie Reisverslag 2018!
 Giften particulieren 7.463,00  Bankkosten 55,40
 Prot. Gemeente Den Helder 1.000,00  Kosten webhosting 35,40
 Prot. Gemeente Hoogeveen (algemeen) 800,00  Aanschaf kinderkleding 55,00
 Prot. Gemeente Hoogeveen ("Oosterkerk") 279,60  Bouw woning gehandicapte man 4.000,00
 Prot. Gemeente Gramsbergen 500,00  Bouw woning vrouw met 3 kinderen 9.200,00
 Prot. Gemeente De Krim 100,00  Engelse les 545,00
 Prot. Gemeente Rolde ("Jacobuskerk") 200,00  Licentie strandverkoper 22,00
 Prot. Gemeente (geen plaatsnaam vermeld) 100,00  Voedselpakketten krottenwijk en particulieren 550,19
 Geref. Kerk Urk 200,00  Gift Kindertehuis 500,00
 Geref. Kerk Hollandscheveld 400,00  2 matrassen + hoezen 386,60
 Geref. Kerk Zwartsluis 200,00  2 mobiele telefoons repareren 66,00
 N.H. Evangelisatiever. "Bethel" (geen plaats vermeld) 113,70  Voedseluitdeling Kerkfestival 225,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Ommen-West 100,00  Ziekenhuis-, dokters- en medicijnkosten 635,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Heemse 100,00  Nieuwe bril voor strandverkoper 90,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Mariënberg 50,00   Toek Toek-reparatie 485,00
 Geref. Kerk Dwingeloo 50,00   Meubelen 250,00
 Oud Papieractie "Vredehorst", Hoogeveen 250,00  2 boten repareren 175,10
 Passage-Oost Hoogeveen (v/h Vrouwenbond) 217,45
 Kerstpakketten "Het Mozaiek" Hollandscheveld 102,00
 Vrouwenver. "Loelav", Urk 100,00
 "Urker Haakwonder" 680,00
 "Urker Borduurwonder" 550,00
 Particuliere actie Urk 70,00
 Medewerkers PAAZ Hoogeveen 61,15
 Flessenactie Albert Heijn en Boni Urk 878,90
 "Juliana van Stolbergschool", Hoogeveen 254,94
 "Groen v. Prinstererschool", Nieuwe Pekela 555,55
 Chr. Basisschool "De Regenboog", Urk 1.061,53
 CBS "De Molenwiek", Mijnsheerenland             337,87
 Chr. Basisschool "De Spreng-El", Ane 200,00
 Chr. Basischool "De Hoeksteen", Nieuwlande 300,00
   Saldo 0,00
 Totaal: 17.275,69  Totaal: 17.275,69
       
       
       
 Financieel overzicht actie 2017 (ontvangen t/m 13 februari 2017)
 OPBRENGST: € 15.093,74
 Ontvangsten:    Uitgaven:  
 Saldo begin actiejaar: 0,00  Zie reisverslag 2017!  
 Giften particulieren 7.058,00  Kosten webhosting 35,40
 Oosterkerk Hoogeveen (PKN) 1.100,00  Bankkosten 42,00
 Oosterkerk Hoogeveen (PKN) (Opbrengst "Eet-in") 500,00  Bouw woning 8.500,00
 Oosterkerk Hoogeveen (PKN) (Kerstbakjes) 133,00  Meubelen voor nieuwe woning 198,00
 Oosterkerk Hoogeveen (PKN) 52,18  Aanbetaling nieuwe toek-toek 1.000,00
 Prot. Gemeente Hoogeveen 250,00  Toek-toek reparatie 670,00
 Prot. Gemeente Meppel 465,60  Licentie strandverkoper 22,00
 Prot. Gemeente De Krim 200,00  Engelse les 545,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Hoogeveen 150,00  Schoolgeld 600,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Hardenberg-Centrum (Petrakerk) 100,00  Matras 195,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Hardenberg-Baalverveld Zuid 150,00  Voedsel kerkfestival 325,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Nieuwleusen 300,00  Voedselpakketten sloppenwijk 488,00
 Geref. Kerk Hollandscheveld (PKN) 275,00  Huur woning voor dakloze 696,00
 Schoolkerkdienst Geref. Kerk en "Het Mozaiek", Holl'veld 405,00  Kindertehuis 500,00
 Scholen "Het Mozaiek", Hollandscheveld (acties) 1.029,86  Investering voor zonnebrillen-verkoper 150,00
 Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange (PKN) 500,00  Twee bootmotoren voor vissers 600,00
 Geref. Kerk Urk 200,00  Elektriciteit huisje vrouw 63,00
 Geref. Kerk Zwartsluis 200,00  Voedsel voor vrouw met 3 kinderen 466,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Heemse (Kandelaarkerk) 150,00  Afrondingsverschil roepies / euro's - 1,66
 Groen van Prinstererschool Nieuwe Pekela 300,00    
 Chr. Vrouwenbond Passage Oost Hoogeveen 201,05    
 Verkoop gehaakte Urker babydekentjes 95,00    
 Urker vrouwtjes "in wintersferen" 140,00    
 Flessenbonnetjes Boni en AH Urk 735,90    
 Flessenbonnetjes AH Hoogeveen 38,15    
 Giften verjaardagsfeest Cees en Diny Kramer 365,00    
     Eindsaldo: 0,00
Totaal: 15.093,74  Totaal: 15.093,74
       
       
  Financieel overzicht actie 2016 (ontvangen in 2015)
 
OPBRENGST:    14.175,15
                                                                         

   TOELICHTING ACTIE 2016:                                                                                    
 
 Elk jaar is het weer spannend: halen we dit keer de 12.000,--? En ja, we
   hebben het weer gehaald! Ruimschoots zelfs!
   Dit jaar een record van meer dan
€ 14.000,-- !!!
   Alle gevers heel hartelijk dank !!!
   Op dit moment zijn we weer in Sri Lanka.
   Wilt u weten welk doel we dit keer voor ogen hebben? Klik dan
HIER.

 

   De opbrengst van de statiegeld-actie op Urk is fantastisch!  Meer dan
€ 1.500,--!
   Alle Urkers hartelijk dank!

   De school "Het Mozaiek" te Hollandscheveld had tijdens onze Actie 2015 al
  
€ 109,91 bij elkaar gespaard. Ze zijn echter stug doorgegaan en hebben               
   nog € 144,81 bij elkaar gekregen. Totaal hebben ze dus € 254,72 voor
   Sri Lanka geschonken!
                                                                                                    
   Een ons onbekende heer maakte € 600,-- over.
   We zijn deze milde gever uiteraard zeer dankbaar, maar vragen ons wel af
   of hij het bedrag zelf schonk of b.v. namens een diaconie overmaakte.....
   Mocht de onbekende gever dit lezen, wil hij dan reageren naar:
   wim.kramer@home.nl ? We hebben de gift voorlopig geboekt onder
   de noemer: "particulieren".
 

 

 

                                                                                                     

 Ontvangsten:    Uitgaven:  
     Zie reisverslag 2016!  
 Saldo begin actiejaar: 0,00  Kosten webhosting 35,40
 Reunie Paaz Bethesda ziekenhuis 30,00  Kosten bank 4,70
 Giften particulieren** 7.185,50  Bijdrage kosten ziekenhuis en begrafenis 2.300,00
 Jeugd Oosterkerk Hoogeveen 1.047,74  Bouw huis 6.500,00
 Oosterkerk Hoogeveen 872,67  Engelse les + 2 toek-toekrijbewijzen 840,00
 Chr. Geref. Kerk (Ichtus) Urk 75,00  Reparatie toek-toek 940,00
 Chr. Geref. Kerk (Maranatha) Urk 100,00  Tegemoetkoming kosten 2e begrafenis 750,00
 Prot. Gemeente Hardenberg-Heemse 500,00  Stroom aangelegd in houten huisje 277,00
 Prot, Gemeente De Krim 125,00  Licentie voor strandverkoper 30,00
 Geref. Kerk (onbekend waar) 50,00  Koelkast en fruit voor kindertehuis 562,50
 Geref. Kerk (vrijg.) Ommen N.Oost 100,00  Bijdrage voor bouw schoollokalen 500,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Ommen-West 100,00  Meubelen voor het gebouwde huis 585,55
 Geref. Kerk Bergentheim (Westerkerk) 150,00  Financiële steun aan arme weduwe 250,00
 Ned. Herv. gemeente Zuidwolde 167,00  Aanschaf fiets 200,00
 Ned. Herv. gemeente Hollandscheveld 160,67  Voedselpakketten 400,00
 PKN "De Achthoek" Scherpenzeel 710,09    
 Ger. Kerk (vrijg.) Den Ham (bruidspaar Kramer-Stegeman) 471,03    
 Flessenactie Urk (Albert Heijn en Boni) 1.551,10    
 School "Het Mozaiek" Hollandscheveld* 144,81    
 Chr. Vrouwenbond Passage Oost Hoogeveen 170,44    
 Muziekver. SDG Ane, Gramsbergen (kerstbakjes, boterkoek) 464,10    
       
     Eindsaldo: 0,00
       
 Totaal: 14.175,15  Totaal: 14.175,15
     
  Financieel overzicht actie 2015 (ontvangen in 2014)
 
OPBRENGST:  11.689,26


  TOELICHTING ACTIE 2015:
  Mooi om te zien, hoe goed er gegeven wordt. Een voorbeeld:
  bij de intrede van een nieuwe predikant (Ds. Kramer!) in de
  Geref. Kerk te Hollandscheveld werd de opbrengst van de 2e
  collecte bestemd voor onze actie. Ondanks dat het dus niet de
  hoofdcollecte was, bleek de opbrengst fantastisch: € 560,--!!
  Maar ook de kleine giften worden gewaardeerd.
  Twee meisjes uit de Oosterkerk te Hoogeveen (de kerk van Wim
  en Diny) hadden hun gekregen "talenten" benut en gaven
  € 20,-- aan SriLanka!
  Hartelijk dank aan alle gulle gevers!
  Geweldig is ook de totaalopbrengst van het Benfietconcert van
  SDG Gramsbergen op 20 december: € 1.914,22 (incl. een gift van
  € 500,-- van een aanwezige gulle gever)!
  En zelfs nu Diny en Wim in Sri Lanka zijn, heeft iemand op Urk 
  € 250,-- overgemaakt!
  Natuurlijk is er op dit moment ook elders in de wereld veel leed en nood,
  die onze aandacht vragen. Maar in Sri Lanka kunnen we daadwerkelijk
  iets aan die nood doen en het leed verzachten. Het zou jammer zijn als
  we de armen in Sri Lanka nu in de kou zouden laten staan.
  Daarom, als u nog een mogelijkheid hebt om iets te geven, dan
  houden we ons aanbevolen!
  Mede namens onze doelgroep, de kanslozen in Sri Lanka:
  alvast HARTELIJK DANK !
 Ontvangsten:    Uitgaven:  
     Zie reisverslag 2015!  
 Saldo begin actiejaar: 0,00  Kosten webhosting 35,40
 Giften particulieren 4.048,85  Bouw 2 huizen 4.300,00
 School "Het Mozaiek" Hollandscheveld 109,91  Aanschaf 2 tuk-tuks 6.100,00
 Geref. Kerk Holl.veld (collecte) 560,00  Voedselpakketten 380,36
 Geref. Kerk (vrijg.) Bergentheim 100,00  Kindertehuis 300,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Hardenberg-Centrum (Petrakerk) 100,00  Muziekinstrumentjes voor kindertehuis 120,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Hardenberg-Baalderveld Zuid. 125,00  Engelse les voor 2 personen 308,00
 PKN Hoogeveen 2.215,65  Bijdrage voor kerkfestival 50,00
 PKN De Krim 250,00  Licentie voor strandverkoper 24,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Hoogenveen  100,00  Tafel plus stoelen 71,50
 Chr. Geref. Kerk Bunschoten 200,00    
 Geref. Kerk Nieuweroord (PKN) 100,00    
 Chr. Geref. Kerk "Ichtus", Urk 100,00    
 Passage Oost Hoogeveen 187,15    
 Collecte bruidsp. Woertel-Zweers 172,68    
 Flessenactie Urk (Boni en AH) 1.235,80    
 Flessenactie Coöp Hoogeveen 55,00    
 Benefietconcert SDG Gramsbergen 1.914,22    
 Kerstbakjes Oosterkerk Hoogeveen 215,00  Saldo: 0,00
 Totaal: 11.689,26  Totaal: 11.689,26
 


 
 
 TOELICHTING ACTIE 2014:
 
De actie 2014 is - dank zij u allemaal - weer succesvol verlopen.
  Zelfs in september hadden we nooit gedacht dat we alsnog de
  € 12.000,-- zouden bereiken.  
  En toch! Ondanks crisis en bezuinigingen hebben veel gulle gevers
  zich weer van hun beste kant laten zien! 
  Ook onze oproep met betrekking tot de ernstig zieke Shem (9 jaar) heeft velen
  van u aangezet tot een extra gift.
  Helaas heeft alle hulp dit jongetje niet kunnen redden. Maar wij (en zijn ouders)
  zijn er van overtuigd dat al het mogelijke nu kon worden gedaan en dat veel lijden
  door de extra hulp kon worden voorkomen.   

  Alle gevers heel hartelijk dank!
  Er is voor de actie 2015 al weer geld binnen.
  Wij blijven helpen. Blijft u geven?
  Er kan daar voor de armen niet genoeg worden gedaan!
  Lees het reisverslag 2014.

  NOGMAALS HEEL HARTELIJK DANK !!

 Financieel overzicht actie 2014 (ontvangen in 2013)
 OPBRENGST: 
12.005,27
 Ontvangsten:    Uitgaven:  
     Zie reisverslag 2014!  
 Saldo begin actiejaar: 0,00  Kosten Benefietconcert 7 dec. H'veen 60,82
 Giften particulieren 2.557,90  Aanschaf licentie 21,00
 Bruidspaar (Hoogeveen?)* 343,78  Naaimachine 213,16
 Geref. Kerk Urk PKN (kerstgift) 500,00  Kerkfestival (voedsel) 222,00
 PKN Mariënberg-Beerzerveld 279,37  Schoolgeld voor 5 jaar 673,00
 PKN Oosterkerk Hoogeveen 499,95  Engelse les 250,00
 Gez. Diaconieën Hoogeveen 125,00  Babyvoeding 56,00
 PKN De Krim 500,00  Voedselpakketten 600,00
 PKN Hardenberg-Heemse 250,00  Reparatie Tuk-tuk 150,00
 PKN Meppel 426,55  Gift Kindertehuis  500,00
 R.K. Parochie St. Jans Geboorte 152,35  Medicijnen  62,00
 Ger. Kerk (vrijg.) Hardenberg-Centrum (Petrakerk) 100,00  Bouw woning  6.937,29
 Ger. Kerk (vrijg.) Hoogeveen 100,00  Kosten ziekenhuis etc. Shem  2.260,00
 Chr. Ger. Kerk "Maranatha" Urk 100,00    
 Herv. Kerk Hollandscheveld PKN 186,87    
 Geref. Kerk Hollandscheveld PKN 350,00    
 Collecte "Beatrix", Holl.veld 65,00    
 Wijk 2 - zegelactie Urk 502,00    
 Flessenactie Coöp Hoogeveen 400,20    
 Flessenactie AH en Boni Urk 1.885,15    
 Collecte Passage Hoogeveen 188,40    
 Benefietconcert 7-12 Hoogeveen 992,75    
 Div. giften particulieren voor zieke Shem

1.510,00

 Saldo in kas: 0,00
       
 Totaal: 12.005,27  Totaal: 12.005,27
           
 Financieel overzicht actie 2013 (ontvangen in 2012)      
 OPBRENGST: € 12.054,53 !     
           
 Ontvangsten:    Uitgaven:     TOELICHTING ACTIE 2013
  Alle gevers ontzettend dank!
  Mede dankzij uw bijdragen konden dit jaar toch weer 
  velen worden geholpen!

 

 

 

   
   
TOELICHTING ACTIE 2012
   Ondanks de crisis toch nog een mooie opbrengst, 
 
 waarmee ook dit keer weer heel veel mensen konden 
   worden geholpen!

   

   
  
 
 
 
 
TOELICHTING ACTIE 2018:
  -- Wim en Diny hielden een presentatie op de "Groen van Prinstererschool" in Nieuwe Pekela. De kinderen
  van die school brachten vervolgens het mooie bedrag bijeen van
555,55!
 -- Basisschool "De Regenboog" op Urk zamelde maar liefst
1.061,53 in!
  -- Basisscholen "De Spreng-El" te Ane en "De Hoeksteen" te Nieuwlande gaven resp. 200,-- en 300,--
  van hun "goede doelengeld";

  -- De royale gift van € 1.000,-- van de Protestantse Gemeente te Den Helder springt er wel opvallend uit!
-- Twee Urker "wondervrouwen": de ene haakte kleedjes, kleertjes, en figuren, de ander borduurde op bestelling versieringen op zgn. "kraplappen"  (onderdeel van de Urker damesklederdracht) en zamelden zo prachtige bedragen bij elkaar!

 -- Veel particulieren maakten kleine en grote bedragen over.
 Wéér is de opbrengst hoger dan vorig jaar!

Wim en Diny konden, dankzij uw royale bijdrage, op 11 januari 2018 weer een recordbedrag meenemen voor de armen in Sri Lanka!
 
Alle gulle gevers: heel hartelijk dank!

  

TOELICHTING ACTIE 2017
:

 Het record van vorig jaar is verbroken! Door nagekomen giften is de opbrengst van dit jaar meer dan
 
€ 15.000,--!!  Een record-opbrengst!
 De scholen "Het Mozaiek" te Hollandscheveld hebben met hun acties het  mooie bedrag opgehaald van

 € 1.029,86
. Een fantastisch resultaat!  

 Ook diverse particulieren hebben de laatste maanden van 2016 en de eerste week va 2017 hun beste beentje
 voorgezet, waarvoor hartelijk dank!!
 
Wim en Diny zijn op 12 januari 2017 weer vertrokken naar Sri Lanka. 
 Dankzij u konden ze dit jaar
15.000,-- besteden voor hulp aan de allerarmsten! 
 Zie voor een beschrijving van de uitgaven het reisverslag 2017.
 Alle gulle gevers heel hartelijk dank! 
 
 Blijft u ons helpen?
      Zie reisverslag 2013!  
 Saldo begin actiejaar: 0,00    
 Giften particulieren   6.028,10  Jaar huur voor daklozen 440,00
 Geref. Kerk Hollandscheveld 100,00  Bouw en inrichting woning 8.071,00
 Geref. Kerk Urk 500,00  Stroom voor dit huis 586,00
 Herv. Kerk Hollandscheveld 387,71  Reparatie tuk-tuk (na ongeluk) 953,00
 Herv. Kerk Elim 199,05  Chemokuur kankerpatiënt 476,00
 Prot. Gemeente De Krim 250,00  Medicijnen en bril (div. mensen) 157,00
 Prot. Oosterkerk Hoogeveen 384,72  Engelse les en schoolspullen 217,55
 Kerstbakjes Oosterkerk H'veen 829,00  Kamerhuur 178,00
 Prot. Vredehorstkerk Hoogeveen 250,00  Deelname sportdag kinderen 118,00
 Prot. Kerk Ruinen 100,00  Licentie strandverkoper 21,00
 Prot. Kerk Hardenberg-Heemse 250,00  Kleding en speelgoed gehandicapt kind 60,00
 Geref. Kerk (vrijg.) Baalderveld-Zuid 100,00  Voedseluitdeling vissersgezinnen 118,00
 "Passage" Hoogeveen Oost 232,00  idem Kindertehuis 500,00
 Regionaal Vrijetijds Orkest RVO 100,00  idem voor diverse gezinnen 121,42
 Flessen Urk (Boni, AH) 1.677,05  Melkpoeder 9,00
 Idem Hoogeveen (C1000, Coöp) 366,90  Kosten webhosting 28,56
 Gift Makelaar Huys, Hoogeveen 300,00    
       
       
       
 Totaal: 12.054,53  Totaal: 12.054,53
       
 Financieel overzicht actie 2012 (ontvangen in 2011)
 OPBRENGST: € 11.495,39 !
 Ontvangsten:    Uitgaven:  
     zie Reisverslag 2012!  
 Saldo begin actiejaar: 0,00    
 Giften particulieren 1.695,50  Nagekomen kosten Engelse les 100,00
 Extra gift particulier 500,00  Huis, incl. tafel, stoelen, e.d. 5.819,00
 Prot. Gemeente Gramsbergen 200,00  Huur woning gezin Sri Lanka  300,00
 Prot. Oosterkerk Hoogeveen 671,89  Toek-toek incl. verzekering 3.063,94
 Kerk Beerzerveld 58,44  Eerste hulp voor 6 gezinnen (voedsel) 265,00
 Prot. Gemeente De Krim 250,00  Bouw toilet 118,89
 Kerken Holl'veld, Elim, Nieuwlande en Geesbrug 3.746,96  Matras 30,00
 Flessenactie Urk (Boni, AH) 2.140,10  Vloer in een huis gelegd 156,00
 Flessenactie Hoogeveen (Super) 232,50  Reparatie vissersboot (motor) 350,00
 Film actie Goede Doelen Urk 2.000,00  Engelse les 156,00
     Medische hulp zwangere vrouw / baby 77,00
     Reparatie dak 500,00
     2e-hands dynamo voor een toek-toek 35,00
     Postoel voor gehandicapt meisje 88,00
     Borg voor aanschaf 2e-hands toek-toek 350,00
     Gebruikte mobiel voor toek-toekchauffeur 30,00
     Sportattributen 28,00
     Kosten webhosting 28,56
       
 Totaal: 11.495,39  Totaal: 11.495,39
       
       
 Financieel overzicht actie 2011(ontvangen in 2010)
 OPBRENGST: € 8.660,85 !
 Ontvangsten:    Uitgaven:  
     zie Reisverslag 2011!  
 Saldo begin actiejaar: 0,00  Reparatie Tuk-Tuk 470,00
 Giften particulieren 1.864,50  Engelse les 420,00
 Prot. Gemeente De Krim 250,00  1e huis 3.000,00
 Diaconie PKN Hollandscheveld e.o. 3.000,00  boodschappen 40,85
 Oosterkerk Hoogeveen 93,60  wc, muur pleisteren en dakreparatie 300,00
 Muziekver. SDG Ane 100,00  2 licenties 700,00
 Flessen Urk (Boni AH) 2.618,95  meubels gezin (tafels, stoelen, bedden) 700,00
 Flessen Hoogeveen (Super    2e huis 2.750,00
 De Boer en Nettorama) 733,80  Badruimte 280,00
 Totaal: 8.660,85  Totaal: 8.660,85
       
       
       
 Financieel overzicht actie 2010 (ontvangen in 2009)
 OPBRENGST:  € 12.326,10 !
       
 Ontvangsten:    Uitgaven:  
     zie Reisverslag 2010!  
 Saldo begin actiejaar: 0,00  Bouw 1e huis                                    2.250,00
 Kerk Hollandscheveld e.o. 3.000,00  Bouw 2e huis 3.250,00
 Kerk Hoogeveen 1.100,42  Inrichting 75,00
 Passage (vrouwen Hoogeveen) 1.000,00  Huur woning ( 1 jaar) 275,00
 Particulieren

   1.851,00

 Elektriciteit voor een gezin 195,00
 Flessenactie Urk 2.789,30  Aanschaf 1e Tuk Tuk 2.500,00
 Philadelphia  Urk 300,00  Aanschaf 2e Tuk Tuk 2.250,00
 Flessenactie Hoogeveen 1.497,86  Bijkomende kosten 84,00
 Collectes zangavonden Camping Kleine Wolf 720,02  School- en examengeld 900,00
 Verjaardag Urk 67,50  Nieuwe vloer, gas, medicijnen 547,10
 Totaal: 12.326,10  Totaal: 12.326,10
       
       
 Financieel overzicht actie 2009 (ontvangen in 2008)
 OPBRENGST:  € 10.121,37 !
       
 Ontvangsten:    Uitgaven:  
     zie Reisverslag 2009!  
 Saldo begin actiejaar: 238,83  Afbouw huis 1 3.590,00
 Kerken 2.469,21  Afbouw huis 2 3.380,00
 Particulieren 2.033,67  Nieuwbouw huis 3 2.625,00
 Flessenactie Urk 4.038,05  Examenkosten meisje 370,00
 Flessenactie Hoogeveen 1.291,61  Engelse les 77,00
     Medicijnen/levensmiddelen 89,37
 Totaal: 10.121,37  Totaal: 10.121,37
       
       
 Financieel overzicht actie 2008 (ontvangen in 2007)
 OPBRENGST:  € 10.983,83 !
       
 Ontvangsten:    Uitgaven:  
       
 Kerken 4.499,49  Boot, motor en netten 3.700,00
 Particulieren 1.720,00  Huisvesting (zie reisverslag) 6.770,00
 Forum: Bingo-avond 1.080,50  Engelse les 2 jongens 140,00
 Forum: overige 903,84  Motorreparatie visser 130,00
 Flessenactie Urk 1.297,70  Schoenen 15,00
 Flessenactie Hoogeveen 1.364,30    
 Annemijn en Tanja (schminken) 128,00  Saldo voor start actie 2009 238,83
       
 Totaal: 10.983,83  Totaal: 10.983,83
       
       
 Financieel overzicht actie 2007 (ontvangen in 2006)
 OPBRENGST:  8.500,00 !
       
 Ontvangsten:    Uitgaven:  
 Beginsaldo actiejaar 0,00    
 Kerken 824,43  Bouw woning 7.950,00
 Particulieren 1.841,84  Meubelen woning 350,00
 Verenigingen / stichtingen 3.509,83  Kokosbladwoning 150,00
 Rozenactie Urk 425,00  Stroom diaconiewoning 50,00
 Flessenactie Urk 846,80    
 Flessenactie Hoogeveen 1.004,10    
 Rente bank 48,00    
       
 Totaal: 8.500,00  Totaal: 8.500,00
       
       
In 2006: geen actie gevoerd.      
       
 Financieel overzicht actie 2005 (ontvangen in 2004)
 OPBRENGST:  € 2.750,00 !
       
 Ontvangsten:    Uitgaven:  
       
 Beginsaldo actiejaar: 0,00  2 vissersboten 1.000,00
 Particulieren 2.750,00  Gift voor woningen 500,00
     Huur woning (1 jaar) 500,00
     Hulp individuele slachtoffers 750,00
       
       
       
       
 Totaal: 2.750,00 Totaal: 2.750,00